luni, 18 iunie 2012

Cum poţi să te tratezi în străinătate

Actualitate - Marian APIPIECondiţiile oferite de spitalele din România sunt încă departe de standardele Uniunii Europene

Orice bolnav care nu poate fi tratat în timp util în ţară, din cauza stării de sănătate şi a evoluţiei bolii, poate beneficia de tratament la un spital din oricare stat membru al Uniunii Europene. Cu toate acestea, numărul celor care ajung să primească îngrijiri medicale în străinătate este mic, de vină fiind şi numărul mare de acte pe care trebuie să-l depună pentru a primi acceptul de a se trata în marile spitale ale Europei.
În judeţul Dolj, numărul persoanelor care au ajuns la tratament în străinătate a înregistrat o uşoară creştere în ultimii ani, dar el rămâne scăzut în comparaţie cu numărul de bolnavi. Conform datelor deţinute de Casa de Asigurări de Sănătate (CAS) Dolj, în 2010 doar 12 persoane au beneficiat de formularul S2 (fostul E112), pentru a se trata în străinătate. În 2011, numărul acestora s-a dublat, ajungând la 24, pentru ca în 2012, de la începutul anului şi până în prezent, 23 de doljeni să ia calea Occidentului pentru tratament. Majoritatea suferă de boli cardiovasculare, boli neurologice şi cancer, iar ţările preferate pentru tratament sunt Germania şi Austria.
Ce condiţii trebuie îndeplinite
Pentru a primi de la CAS formularul S2, care se eliberează înainte de plecarea persoanei la tratamentul planificat în străinătate, bolnavul trebuie să îndeplinească simultan două condiţii: tratamentul respectiv să se regăsească printre serviciile medicale prevăzute în pachetul de bază de care beneficiază asiguraţii din sistemul de stat din România; acest tratament să nu i se poată acorda în intervalul de timp necesar în mod normal în România, luând în considerare starea curentă de sănătate a persoanei solicitante şi evoluţia probabilă a bolii
Persoana care solicită formularul S2 va depune o cerere scrisă la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate, însoţită de dovada calităţii de asigurat şi copie de pe actul de identitate sau certificatul de naştere, după caz. Pe lângă acestea, solicitantul mai trebuie să ataşeze la dosar, semnate şi ştampilate, copii ale actelor medicale şi un raport medical întocmit de un doctor de la un spital clinic universitar sau judeţean aflat în contract cu CAS.
„Raportul va conţine recomandarea pentru efectuarea tratamentului în străinătate, iar dosarul medical va avea ca elemente de ordin general acte medicale din care să rezulte diagnosticul, cât şi faptul că serviciul medical solicitat face parte din pachetul de servicii medicale de care beneficiază asiguraţii în România. Totodată, doctorul curant trebuie să specifice în referat că serviciul medical respectiv nu poate fi efectuat în timp util în nici una dintre unităţile sanitare din România şi să argumenteze acest lucru“, susţin reprezentanţii CAS Dolj.
E nevoie şi de acceptul scris al spitalului din UE
Toate documentele trebuie însoţite şi de o confirmare scrisă din partea spitalului din ţara în care pacientul doreşte să primească îngrijirile medicale, din care să reiasă disponibilitatea unităţii respective de a acorda tratamentul în perioada solicitată de pacientul român şi costul acestuia. În final, casa de asigurări de sănătate de care aparţine pacientul va trebui să plătească serviciile medicale casei de asigurări de sănătate din ţara în care acesta s-a tratat.
„Atunci când se prezintă la clinica din străinătate la care are programare, pacientul prezintă formularul S2, care îi dă dreptul să beneficieze de asistenţă medicală în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii ţării respective“, au explicat oficialii CAS Dolj. Persoana care pleacă în străinătate cu formularul S2 pentru tratament ar trebui să aibă la ea şi cardul european de sănătate, eliberat tot de CAS.
Finanţare şi pentru bolile netratabile în România
În străinătate se poate pleca şi în situaţiile în care nu există tratament în România pentru boala respectivă. În acest caz, actele se întocmesc la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) din judeţul în care îşi are domiciliul pacientul, iar avizul se ia de la Ministerul Sănătăţii, pentru că de aici se alocă banii. Şi în această situaţie documentaţia este stufoasă, iar aprobările puţine. La nivelul Doljului s-au înregistrat anul trecut patru cazuri de tratament în străinătate, toate pentru leucemie (transplant de măduvă), iar în 2012 - doar unul (leucemie).
Pentru a primi finanţare de la minister pentru tratament în străinătate, bolnavul trebuie să depună la DSP o cerere-tip, însoţită de toate documentele medicale, printre care şi recomandarea medicului curant, de specialitate privind efectuarea tratamentului în străinătate. O comisie de specialitate teritorială va întocmi un proces-verbal pentru trimiterea în străinătate, care va cuprinde şi cel puţin trei clinici unde bolnavul poate efectua tratamentul recomandat.
Direcţia de Sănătate Publică va ţine corespondenţa cu clinicile din străinătate până va primi un răspuns privind acceptul pentru tratament, costul estimativ al acestuia, modalitatea de plată, data programării pacientului pentru internare. „După ce obţinem toate aceste date, luăm preţul cel mai mic, întocmim documentaţia şi trimitem totul la Ministerul Sănătăţii, în vederea aprobării finanţării tratamentului. Dacă se aprobă, pacientul primeşte banii de transport, iar actul medical se plăteşte după ce ne trimite spitalul respectiv factura“, au precizat reprezentanţii DSP Dolj.
Sursa; gazeta de sud

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu